SD GUNDAM WORLD HEROES - Episode 6 "The Demon King Has Come"(EN,HK,TW,CN,KR,TH,VN,IT,FR,ID sub)

0 Просмотры
Издатель
◆You can watch every episode from here!


▶EN
Episode 6 "The Demon King Has Come"
Cao Cao Wing Gundam, traveling through Musha World, collapses from hunger in the middle of a town. He recovers after a kindly man treats him to a meal, but this man is actually Nobunaga, who leads Cao Cao out to the battlefield. Here, Nobunaga shows off the strength of his army and his own overwhelming power, trying to recruit Cao Cao as an underling. But Cao Cao rejects Nobunaga's invitation, anticipating that they will fight a rematch in the future.
Meanwhile, Liu Bei and his comrades have reached Knight World. They stop in a town for the night,

▶HK
第6話 『魔王降臨』
旅程來到武者世界的曹操飛翼高達,因為太餓而倒在城中街頭。有位好心人請曹操吃飯,讓他恢復了體力,但沒想到那名男子竟然是信長。信長把曹操帶往戰場,向他展示自己的軍隊有多強大,並展現自己擁有的壓倒性力量,打算招收他為部下。然而曹操拒絕了信長的邀請,也預計終有一日會與他再戰。另一方面,劉備一行人抵達騎士世界並打算在城鎮留宿一晚,然而事情沒那麼順利……

▶TW
第6話 『魔王降臨』
曹操飛翼鋼彈持續在武者世界旅行,卻因為肚子餓而在城鎮裡倒下。有位親切的男子請曹操吃飯,讓他恢復了體力,但沒想到那名男子竟然是信長。信長將曹操帶往戰場,對他展示自己的軍隊有多麼強大,更展現了自己擁有的壓倒性力量,打算招收他為部下。不過曹操拒絕了信長的邀請,也預料到日後將會與他再戰。另一方面,劉備一行人抵達騎士世界並在城鎮裡住了一晚,但是……

▶CN
第6话 『魔王降临』
在武者世界旅行的曹操飞翼高达因为饥饿而在城镇路边倒下。有位亲切的男子请曹操吃饭,让他恢复了体力,但没想到那名男子竟然是信长。信长将曹操带往战场,对他展示自己的军队有多强大并展现自己拥有的压倒性力量,打算招收他为部下。然而曹操拒绝了信长的邀请,并预料到日后将会与他再战。另一方面,刘备一行人抵达骑士世界并在城镇住一晚,但是……

▶KR
6화, 마왕 강림
무샤 월드를 여행하던 조조 윙 건담은 배가 고파 거리에서 쓰러지고 만다. 친절한 남자의 도움으로 허기를 달랜 조조. 하지만 그 남자의 정체는 노부나가였다. 노부나가는 조조를 전장으로 데려가 강한 자신의 군사들과 자신의 압도적인 힘을 과시하며 부하로 삼고자 한다. 그러나 조조는 노부나가의 권유를 거절하고 그와의 대결을 예견한다. 한편, 유비 일행은 나이트 월드에 도착해 마을에서 하룻밤을 묵게 되는데...

▶TH
ตอนที่ 6 จอมมารจุติ
โจโฉวิงก์กันดั้มที่เดินทางอยู่ในมุฉะเวิลด์ล้มลงในเมืองเพราะความหิวโหย ก็ได้ชายใจดีเลี้ยงข้าวจนพลังกลับมา แต่ชายผู้นั้นกลับเป็นโนบุนางะ โนบุนางะพาโจโฉไปออกรบด้วย แสดงความแข็งแกร่งของกองทัพและพลังที่หาใครเทียบได้ยากของตนให้เห็น และพยายามชวนมาเป็นลูกน้อง ทว่าโจโฉปฏิเสธคำเชื้อเชิญของโนบุนางะ เล็งเห็นว่าจะต้องได้สู้กันอีกครั้งแน่นอน อีกด้านหนึ่ง พวกเล่าปี่ก็ไปถึงไนท์เวิลด์และเข้าพักในเมืองหนึ่งคืน แต่ว่า...

▶VN
Tập 6 "Ma Vương Hiện Thân"
Tào Tháo Wing Gundam khi đang du hành ở Musha World, ngất xỉu vì đói ở giữa một thị trấn. Sau khi anh tỉnh dậy, được một người lạ mặt đàn ông tốt bụng đãi một bữa ăn, nhưng thân phận thực sự của người này là Nobunaga, ông ta đã dẫn Tào Tháo đến đấu trường. Tại đây, Nobunaga thể hiện sức mạnh của quân đội và sức mạnh áp đảo của chính mình, cố gắng chiêu mộ Tào Tháo thành thuộc hạ. Nhưng Tào Tháo đã từ chối lời mời của Nobunaga, dự đoán rằng họ sẽ có một trận chiến đấu trong tương lai.
Trong khi đó, Lưu Bị và đồng đội đã đến Knight world. Họ dừng lại ở một thị trấn vào ban đêm, như

▶IT
Episodio 6 - L'avvento del Re Demone
Mentre viaggia per Musha World, Cao Cao collassa per la fame nel mezzo di una città e viene salvato da un buon samaritano, che gli offre un lauto pasto. L’uomo in realtà Nobunaga, che gli chiede di fargli compagni sul campo di battaglia. Lì, Nobunaga dà dimostrazione della potenza del suo esercito e della sua forza schiacciante, nel tentativo di convincere Cao Cao a diventare un suo sottoposto. Tuttavia, questi rifiuta l’offerta, lasciando presagire un futuro scontro tra i due.
Nel frattempo, Liu Bei e compagni arrivano a Knight World. I tre decidono di fermarsi in città a riposare, ma durante la notte accade qualcosa di inaspettato…

▶FR
Épisode 6 : L'avènement du Roi démon
Cao Cao Wing Gundam s'écroule à cause de la faim dans une ville du Musha World. Il se remet vite après avoir mangé le repas qu'un inconnu lui a offert, mais ce fameux inconnu se révèle être Nobunaga, qui l'emmène sur le champ de bataille. Là-bas, il lui montre la force de son armée et son pouvoir assourdissant, espérant faire de lui son sous-fifre. Cao Cao rejette cependant son offre, et les deux se quittent sur la promesse d'un affrontement. Pendant ce temps, Liu Bei et ses deux camarades ont atteint Knight World. Mais alors qu'ils passent la nuit dans une

▶ID
Episode 6: Tibanya Sang Raja Setan
Menjelajahi Musha World, Cao Cao Wing Gundam tak sadarkan diri karena kelaparan di tengah kota. Dia kembali siuman setelah ditolong oleh seseorang yang menawarkannya makanan. Namun pria itu ternyata adalah Nobunaga, yang memiliki kekuasaan besar dan mencoba untuk merekrut Cao Cao sebagai bawahannya. Namun Cao Cao menolak undangan Nobunaga, dan merasakan kalau mereka akan kembali berhadapan di masa depan.
Di lain pihak, Liu Bei dan kawan-kawan sudah sampai di Knight World, mereka berhenti di salah satu kota untuk bermalam,

#GundamInfo #SDGUNDAM #GUNPLA


*Airs at 7pm every Thursday!

----------------------------------------------------------------------------------------

▼SD GUNDAM WORLD HEROES official siteCheck out the GUNDAM INFO web site!
Категория
Мультики онлайн
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика