SD GUNDAM WORLD HEROES Episode 2 "A Voice That Calls For Justice"(EN,HK,TW,CN,KR,TH,VN,IT,FR,ID sub)

0 Просмотры
Издатель
◆You can watch every episode from here!


▶EN
Episode 2 "A Voice That Calls For Justice"
Through the activation of an ancient "Transmission Gate" at Luoyang, Liu Bei and his comrades have made contact with a mysterious person called Sanzang. From Sanzang, they learn the truth about a crisis that threatens the world. In order to overcome this peril, Liu Bei will need five Haros that are scattered throughout the world. Seeking the help of Sun Jian Gundam Astray and other old friends, he sets off on a journey across the world.

▶HK
第2話 『正義的呼聲』
位於洛陽的古時遺產「轉移門」啟動起來,自稱「三藏」的神秘人物聯絡上劉備眾人。三藏告訴他們的,是關於世界危機的重要實情。劉備他們得知為了要解決這危機,必須要得到散落在世界各地的5個哈囉。他們請求老朋友孫堅迷惘高達等人的協助,展開旅程前往世界各地。

▶TW
第2話 『正義的呼聲』
位於洛陽的舊時代遺產「轉移門」被啟動,劉備一行人因此與自稱「三藏」的神秘人物取得聯繫。這時從三藏口中得知與世界危機相關的重大事實。劉備等人得悉為了度過這場危機,需要取得散布於世界各處的五個哈囉,於是請求舊識孫堅異端鋼彈等人協助,並且分頭展開前往世界各地的旅程。

▶CN
第2话 『正义的呼声』
洛阳过去的遗产「转移门」被启动,刘备一行人与自称「三藏」的神秘人物取得联系,并从三藏口中得知关于世界危机的重大事实。刘备等人得悉如要度过这场危机,需要集齐散落于世界各处的五个哈罗,因此请求旧识孙坚异端高达一行人的协助,并展开在世界各地的旅程。

▶KR
2화, 정의를 부르는 목소리
낙양에 있는 과거의 유산, '전이문'이 기동해 '삼장'이라는 수수께끼의 인물과 통신이 연결된 유비 일행. 그 통신을 통해 삼장에게서 세계의 위기에 관한 중대한 사실을 듣게 된다. 위기를 타파하기 위해서는 전 세계에 흩어져 있는 다섯 개의 하로가 필요하다는 걸 알게 된 유비 일행은 오랜 동료인 손견 건담 아스트레이 일행에게 도움을 청하고 세계 각지로 여행을 떠난다.

▶TH
ตอนที่ 2 เสียงเรียกหาความยุติธรรม
"ประตูข้ามมิติ" โบราณสถานในลั่วหยางทำงาน บุคคลปริศนาที่บอกว่าตนชื่อ "ซัมจั๋ง" ติดต่อมาหาพวกเล่าปี่ สิ่งที่ซัมจั๋งบอกมา คือความจริงสำคัญเกี่ยวกับอันตรายของโลก พวกเล่าปี่ที่ได้รู้ว่าเพื่อจะก้าวข้ามภัยอันตรายนั้น จำเป็นจะต้องใช้ฮาโล 5 ตัวที่กระจายอยู่ทั่วโลก ก็ขอความช่วยเหลือจากสหายเก่า ซุนเกี๋ยนกันดั้มแอสเทรย์ แล้วออกเดินทางไปทั่วโลก

▶VN
Tập 2 "Tiếng gọi của công lý"
"Cổng dịch chuyển" bất ngờ xuất hiện tại Lạc Dương, Lưu Bị và những đồng đội đã gặp đỡ một người bí ẩn tên là Tam Tạng. Từ Tam Tạng, họ biết được sự thật về một cuộc khủng hoảng mới sẽ đe dọa thế giới. Để vượt qua hiểm họa này, Lưu Bị sẽ cần đến 5 Haro nằm rải rác trên khắp thế giới. Do đó, họ quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tôn Kiên Gundam Astray và những người bạn cũ khác, họ cùng bắt đầu một cuộc hành trình khắp thế giới.

▶IT
Episodio 2 - Una voce che chiede giustizia
Tramite l’antico portale di trasmissione di Luoyang, Liu Bei e compagni entrano in contatto col misterioso Sanzang. Da lui vengono a conoscenza di una catastrofe che minaccia il pianeta. Per scongiurare il pericolo, saranno necessari cinque Haro, sparpagliati per il mondo. Aiutati dai loro vecchi amici, tra cui Sun Jian Gundam Astray, Liu Bei e gli altri partono alla ricerca di questi misteriosi oggetti ai quattro angoli del mondo!

▶FR
Épisode 2 : La voix de la justice
L'activation d'un portail de transmission, relique antique du Luoyang, permet à Liu Bei et ses camarades d'entrer en contact avec un mystérieux personnage nommé Sanzang. Celui-ci leur apprend qu'un terrible ennemi menace leur monde. Pour l'éviter, Liu Bei devra trouver les cinq Haro éparpillés aux quatre coins du continent. Avec l'aide de Sun Jian Gundam Astray et d'autres vieux amis, il commence un long périple autour du monde.

▶ID
Episode 2: Suara yang Memangil Keadilan
Aktifnya "Gerbang Perpindahan" kuno di Luoyang mempertemukan Liu Bei dan kawan-kawan dengan seseorang yang misterius bernama Sanzang. Berdasarkan informasi Sanzang, dunia Liu Bei dan lainnya saat ini sedang terancam krisis. Untuk menyelamatkannya, Liu Bei harus mengumpulkan 5 Haro yang tersebar di seluruh dunia. Memohon bantuan kepada Sun Jian Gundam Astray dan kawan lama lainnya, dia memulai sebuah perjalanan melintas dunia.

#GundamInfo #SDGUNDAM #GUNPLA

*Airs at 7pm every Thursday!

----------------------------------------------------------------------------------------

▼SD GUNDAM WORLD HEROES official site


Check out the GUNDAM INFO web site!
Категория
Мультики онлайн
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика